Miejsca pomocy

Miejsca pomocy w kryzysie emocjonalnym. Gdzie znajdziesz pomoc w zakresie zdrowia psychicznego?

Spis treści :

Telefony zaufania – pomoc dla dzieci i dorosłych w nagłych sytuacjach.

Numery zaufania na pomoc, nie trzeba się wstydzić, nie trzeba się bać! Konsultanci służą pomocą i wsparciem. Ponadto niektóre telefony zaufania są całkowicie bezpłatne, lub zapłacisz jedynie za pierwszy impuls połączenia. Co ważne, pomoc dostępna jest zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych.

Dzieci i młodzież w potrzebie może również napisać! Nie jesteś w stanie zadzwonić? Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży odbiera również wiadomości : 116 111.

Strona ze wszystkimi numerami oraz ważnymi informacjami (przeznaczenie, opłaty lub bezpłatność, godziny otwarcia) : 116111.pl/polecamy/telefony-zaufania. Wspomnę, że wyróżnionych jest aż 15 różnych numerów. W zależności od nr telefonu, na pomoc mogą liczyć : dzieci i młodzież, osoby dorosłe, rodzice i nauczyciele.

Pomoc i wsparcie dla wszystkich :

 • 116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
 • 116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
 • 800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Pomoc dla osób doświadczających przemocy :

 • 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • 800 280 900 – telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele

Wsparcie dla osób po stracie bliskiego :

 • 800 108 108 – Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich
 • 800 111 123 – Tumbolinia – Pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających śmierć kogoś bliskiego, a także dla ich rodziców i opiekunów.

Pomoc dla osób z uzależnieniami

 • 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania
 • 801 889 880 – Telefon Zaufania “Uzależnienia behawioralne

Pozostałe numery zaufania znajdziesz na stronie 116111.pl

Psychiatra na NFZ bez skierowania. Możliwość szybkiej pomocy.

Do lekarza psychiatry na NFZ (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia) nie potrzebujemy skierowania lekarskiego.

W sytuacji wymagającej natychmiastowej porady lekarza, zwłaszcza przy myślach i tendencjach samobójczych, psychiatra który znajduje się w placówce, powinien przyjąć Cię natychmiastowo.

Aby zgłosić się do psychiatry na NFZ nie potrzebujesz skierowania. Jeżeli Twoja sytuacja jest w miarę stabilna, wtedy można zapisać się na pierwszy wolny termin. W zależności od konkretnej placówki oraz wybranego lekarza, na pierwszą wizytę czeka się ok. 2-3 tygodnie. Dopiero po niej czas oczekiwania skraca się i wynosi od kilku do kilkunastu dni. Jednak to już raczej nie ma znaczenia, ponieważ na wizyty chodzi się zwykle raz w miesiącu.

Psychiatra w gabinecie prywatnym

Oczywiście jeżeli to konieczne, to tak jak powyżej, lekarz powinien przyjąć Cię najszybciej, jak to możliwe. U psychiatry w prywatnym gabinecie nawet na pierwszą wizytę w sytuacji stabilnej zwykle nie trzeba długo czekać. Czas oczekiwania jest krótki, ponieważ zwykle wynosi zaledwie kilka dni, a w gabinetach cieszących się dużym zainteresowaniem do kilkunastu dni. Zdarza się, że już nawet następnego dnia po zapisie można udać się do lekarza.

Koszt wizyty może być różny, ok. 120 do 180 zł, w największych miastach kwoty mogą przekraczać 200 zł. Pierwsza wizyta musi być znacznie dłuższa od kolejnych, a zatem droższa, np. .

Koszt wizyty będzie różnił się w zależności od wybranego lekarza. Pierwsza wizyta jest droższa, ponieważ musi trwać dłużej, by jak najlepiej poznać stan pacjenta i postawić wstępną diagnozę. Cena będzie wyższa również w przypadku wizyty dziecka lub osoby niepełnoletniej. Na cennik lekarza ma wpływ jego doświadczenie, ilość przyjmowanych pacjentów oraz miasto, w którym pracuje.

Prywatny gabinet może okazać się dobrym wyborem, gdy zależy nam na maksymalnym czasie trwania wizyty, jak największym zainteresowaniu pacjentem, dłuższych rozmowach o szerszej tematyce, możliwości lepszej komunikacji z lekarzem między wizytami, czy też możliwości szybkiego przyjęcia w nagłej sytuacji.

Czym zajmuje się lekarz psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem medycyny, co oznacza, że ukończył sześcioletnie studia medyczne. Następnie musiał rozpocząć pięcioletnią specjalizację z zakresu psychiatrii i dopiero po zdaniu egzaminu uzyskał prawo do wykonywania zawodu.

Psychiatra zajmuje się diagnozą oraz farmakoterapią chorób i zaburzeń o podłożu psychicznym. Jeśli martwisz się o swoje zdrowie psychiczne, masz poczucie, że coś jest nie tak, zawsze możesz zapisać się do psychiatry. Niezależnie od diagnozy, możesz również zgłosić się do psychologa, ale tutaj już potrzebne będzie skierowanie od lekarza.

Farmakoterapia i leki psychotropowe

Lekarz psychiatra, który podejrzewa u Ciebie chorobę lub zaburzenie, które warto leczyć farmakologicznie, może wystawić dla Ciebie receptę na leki. Jeżeli kiedykolwiek spotkasz się z pojęciem leków psychotropowych, wiedz że nie są niczym złym. Są nimi wszystkie leki, które mają wpływ na naszą psychikę. Pamiętaj, dobrze dobrane leki przynoszą wiele dobrego, pomagają nam lepiej funkcjonować i lepiej się poczuć. Lekarz musi znaleźć nam odpowiedni lek, który będzie nam pomagał i nie będzie powodował dużych skutków ubocznych. Czasem leki nie działają na nas tak, jak powinny, dlatego należy być cierpliwym, kiedy specjalista kolejny raz je zmienia. Każdy z nas jest inny i różnie reaguje na poszczególne substancje lecznicze.

Psycholog, psycholog kliniczny i psychoterapeuta

Aby zapisać się do psychologa, czy psychoterapeuty należy posiadać skierowanie, np. od psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu.

Psycholog, czyli magister psychologii, absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologii.

Spotkania z psychologiem opierają się na rozmowie, której celem jest m.in. wsparcie pacjenta w trudnych sytuacjach życiowych, dążenie do określenia przyczyn problemów, czy też określenie możliwych metod radzenia sobie z trudnościami.

Psycholog kliniczny to magister psychologii po dodatkowej specjalizacji, jaką jest dziedzina psychologii klinicznej. Dzięki niej ma zwiększone kompetencje w diagnozowaniu pacjentów.

Psychoterapeuta ukończył studia medyczne lub magisterskie humanistyczne oraz szkolenie z psychoterapii. Spotkania terapeutyczne różnią się zależności od nurtu psychoterapii, w której pracuje psychoterapeuta. Psychoterapia jest metodą leczenia, która ma pomagać pacjentom z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Przy wyborze odpowiedniego specjalisty może pomóc nam lekarz psychiatra.

Czas oczekiwania na wizytę u psychologa, może być dłuższy niż do lekarza psychiatry. Natomiast z najdłuższym czasem oczekiwania spotkamy się w przypadku zapisu do psychoterapeuty.

Więcej o metodach terapii i pracy specjalistów : Psychiatra, psycholog czy psychoterapeuta? Istotne różnice.

Szpital psychiatryczny – izba przyjęć

Gdy życie człowieka jest zagrożone przez występowanie intensywnych myśli samobójczych i chęci wyrządzenia krzywdy sobie lub innym, lub gdy występują liczne akty autoagresji, niemożliwe do zniwelowania w domu, lub agresji wobec innych, wtedy niezbędny może okazać się pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Przebywanie na oddziale zamkniętym pomoże uniemożliwić próby samobójcze oraz ograniczyć możliwości aktów agresji wobec siebie i innych.

“W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi lub uzależniona może zgłosić się do szpitala psychiatrycznego bez skierowania. O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz izby przyjęć po zbadaniu pacjenta.” https://pacjent.gov.pl/artykul/skierowanie-na-leczenie

W nagłych sytuacjach i stanach zagrożenia życia, lekarz izby przyjęć może udzielić pomocy lekarskiej bez skierowania lekarskiego. W sytuacjach mniej krytycznych, warto udać się lekarza psychiatry, by uzyskać skierowanie.

Lekarz na izbie przyjęć przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem.

Podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym przeprowadza się diagnostykę w kierunku chorób, zaburzeń i nieprawidłowości psychicznych, leczenie farmakologiczne oraz terapię psychologiczną. Diagnostykę przeprowadza zarówno psychiatra, jak i psycholog. Każdy pacjent ma lekarza prowadzącego, psychiatrę, który dobiera odpowiednie leki i prowadzi leczenie pacjenta. Psycholog prowadzi terapię psychologiczną, w formie indywidualnej oraz grupowej.

Instytucje pomocy społecznej

Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • ośrodki pomocy społecznej
 • centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818),
 • domy pomocy społecznej
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
 • ośrodki wsparcia
 • ośrodki interwencji kryzysowej”

Informacje o jednostkach pomocy : Instytucje pomocy społecznej – gov.pl
Adres internetowy linku : https://www.gov.pl/web/rodzina/instytucje-pomocy-spolecznej

Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Ośrodki interwencji kryzysowej są miejscem pomocy społecznej, w którym udzielane jest wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Kryzys może dotyczyć, np. nagłych zmian w życiu, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Dostępna pomoc może różnić się w zależności od konkretnej placówki.

“Rolą ośrodków interwencji kryzysowej jest świadczenie osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, w tym  dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży dotkniętych  przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej,  poradnictwa socjalnego, prawnego oraz schronienia.”
gov.pl (https://www.gov.pl/web/rodzina/instytucje-pomocy-spolecznej)